Nota Informativa

                                                           MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

                                            În atenția cadrelor didactice/ părinților/elevilor

din Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Şincai” Florești

Notă de  informare

  Având în vedere:

 – Situația comunicată de Directia de Sănătate Publică a Județului  Cluj privind rata incidenței cumulată cu îmbolnăviri Covid 19 la 1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, referitor la perioada 6.10.2020-19.10.2020 ,

   – Hotărârea CJSU nr. 56 din 20 octombrie 2020.

   – Prevederile Ordinului comun nr. 5.487/1.494/2020 al Ministerului Educației Cercetării și Ministerului Sănătății – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV-2; art.6 lit.(a).

     Consiliul de Administrație întrunit în sedință extraordinara din 20.10.2020, a aprobat noul Plan de măsuri   pentru funcționarea școlii în scenariul 3(Ordinul comun MS 5487/2020 art. 6 lit a).

       Începând cu data de 22.10. 2020 unitatea noastră trece în scenariul 3 , timp de 14 zile  – activitatea de învățare pentru toti preşcolarii şi elevii se va desfășura conform reglementărilor în vigoare, în regim on-line , respectându-se orarul actual.

       Pentru toate lecțiile se va păstra ora de începere la fix în vederea eliminării decalajelor orare de la clasele de primar și gimnaziu. Lcțiile vor avea durata de  30 minute pentru clasele CP, a-I-a , a-II-a- și 40 de minute pentru clasele a-III-a, a-IV-a și gimnaziu. Pauza va fi de 20 minute .

              În perioada 24.10. 20202-01.11.2020 , conform Calendarului anului școlar   2020-2021 aprobat prin Ordin MEC Nr. 3125/ 2020, elevii din învățamântul primar și preșcolarii sunt în vacanță.

Director ,

Prof. Violeta ILEA-BONDA