Motto:  „Înțelegerea legilor naturii mântuie pe oameni de toate rătăcirile lor”

Gheorghe Șincai

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

 „GHEORGHE ȘINCAI”

FLOREȘTI

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

Str. Andrei Mureșanu, nr 1

Tel: 0264 265134

407280 Florești

E-mail:scoala_sincai_floresti@yahoo.com

Web: www.scoalasincaifloresti.ro

ISTORICUL  ȘCOLII

Școala din Florești, înființată la 25 decembrie 1787, a fost una dintre cele aproape 380 de școli sătești românești înființate de către Gheorghe Șincai.

Instituția se impune încă de la început în instruirea copiilor din zonă, contribuind la promovarea și afirmarea identității naționale și culturale românești.

Prin Decretul Consiliului de Stat din 24 ianuarie 1968 i se atribuie școlii denumirea de „Gheorghe Șincai”.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020– 2021

Ciclul preșcolar:

Grădinița cu program normal:

 • 1 grupe – 25 locuri

Grădinița cu program prelungit:

 • 8 grupe – 220 locuri

Secția maghiară 1 grupă – 25 locuri

Ciclul primar:

 • 11 clase -300 elevi

Ciclul gimnazial:

 • 13 clase -350 elevi

RESURSE MATERIALE

 • 18 de săli de clasă, dotate cu aparatură multimedia
 • Laboratoare de informatică, fizică–chimie, biologie
 • Sală de sport
 • Centru de Documentare și Informare
 • Cabinet medical
 • Cabinete de sprijin
 • Cabinet de asistență psiho-pedagogică

VIZIUNE

Școala are rolul ca, în parteneriat cu ceilalți actori sociali, promovând toleranța și înțelegerea, să asigure condiții pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din școală, să-i cultive încrederea de sine, să îl încurajeze să se manifeste liber, să-l ajute să descoperecă prin muncă și perseverență poate deveni cel mai bun

MISIUNE

Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim, cu accent pe însușirea valorilor promovate prin filosofia educațională a școlii în vederea dobândirii de competențe care să satisfacă nevoile comunității pentru educație permanentă

VALORI

 • seriozitate
 • perseverență
 • inițiativă
 • pragmatism
 • empatie
 • toleranță