ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Oferta educațională – Școala Gimnazială ,,Gheorghe Șincai“ Florești, Com. Florești:

Număr de locuri aprobate prin planul de școlarizare:  175 locuri / 7 clase  pregătitoare – limba de predare română

Documente necesare la înscriere:

 • Dosar plic
 • Cartea de indentitate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie
 • Certificatul de naștere a copilului în original și copie
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă este cazul)
 • Copie a hotărârii judecătorești definitive, în cazul părinților divorțați, din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintescă și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Cererea tip care se completează pe loc, în unitate sau online (după care trebuie validată la unitatea respectivă)

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie:

 • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
 • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
 • Document care atestă faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
 • Document care atestă faptul că are frați / surori în unitatea de învățământ

Orar  înscriere în clasa pregătitoare:

 • Luni – Joi: 08:00 – 18:00, Vineri: 08:00 – 17:00,  în perioada 4 martie 2020 – 23 martie 2020 (etapa I )

                                                                                                       23 aprilie 2020 – 30 aprilie 2020 (etapa II)

Informații pentru părinți:

* În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după 1 septembrie inclusiv, pot fi înscriși dacă rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psiho-somatică al copilului este pozitiv pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE).

 •    Prima etapă a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 4 și 23 martie și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 23 și 30 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. www.edu.ro – Înscriere în învățământul primar

Faci un comentariu sau dai un răspuns?