Reînscrierea/ înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2020-2021

Conform adresei MEC nr. 791 din 04.05.2020, pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar se derulează, succesiv, următoarele etape:

 a) Reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi urmează să o frecventeze şi în anul şcolar care urmează, în perioada 25 mai – 05 iunie 2020

b) Înscrierea copiilor care nu au frecventat învăţământul preşcolar. 

I. PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (08.06.2020-03.07.2020) 

1. Colectare cereri de înscriere 08.06.2020-26.06.2020

– părintele solicită înscrierea în una din unitățile de învățământ, putând opta pentru trei unități/structuri de învățământ preșcolar. 

2. Procesare cereri de înscriere 29.06.2020-03.07.2020

– Procesare cereri- Faza 1 – în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ, exprimate ca prima opțiune și vor fi afișate la sediul unității. (30.06.2020, ora 14.00) 

Procesare cereri- Faza 2 – în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ, exprimate ca a doua opțiune și afișate (02.07.2020, ora 14.00)

Procesare cereri- Faza 3– în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ, exprimate ca a treia opțiune (03.07.2020, ora 14.00)

 Copiii respinși după cele 3 faze ale Etapei I se vor putea înscrie pe locurile rămas libere pentru Etapa a II-a.

 II. A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (20.07.2020-10.08.2020) 

1. Colectare cereri de înscriere (20.07.2020-31.07.2020 )– părintele solicită înscrierea una din unitățile de învățământ, putând opta, în limita locurilor disponibile, pentru trei unități/structuri de învățământ preșcolar. 

 2. Procesare cereri de înscriere 03.08.2020-10.08.2020

 – Procesare cereri- Faza 1 – în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ, exprimate ca prima opțiune (05.08.2020, ora 14.00) 

– Procesare cereri- Faza 2 – în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ, exprimate ca a doua opțiune și afișate (07.08.2020, ora 14.00)

 – Procesare cereri- Faza 3– în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ, exprimate ca a treia opțiune (10.08.2020, ora 14.00) 

Copiii respinși în Etapa a II -a Faza 3 se vor putea înscrie pe locurile rămas libere pentru Etapa de ajustări.

 III. ETAPA DE AJUSTĂRI (11.08.2020-31.08.2020)  Presupune introducerea cererilor de înscriere și admiterea lor pe locurile rămase libere. 

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislaţia în vigoare şi, cu precădere, în acest an şcolar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învăţământului general obligatoriu.  În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice, după cum urmează:

  Criteriile generale sunt următoarele şi presupun existenţa:

 – unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);

– a unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

– a unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul şcolar următor, în unitatea de învăţământ respectivă;

– a unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoţit de certificatul de orientare şcolară eliberat de Comisia de orientare şcolară şi profesională. În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate. 

În ce privește criteriile de departajare specifice, școala noastră NU a stabilit Criterii de departajare specifice!

Referitor la înscriere, părinţii pot comunica unităţii de învăţământ şi prin fax, poştă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul şi date privind opţiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicaţia informatică specifică.  Etapa de validare a fişelor şi de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfăşura la momentul comunicării de către unitatea de învăţământ, pe zile şi pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicaţie, cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie. 

Comunicarea va fi postată, atât pe site-ul unităţii, cât și la avizier.

Lasă un răspuns